Kop
Elly & Rikkert
ABC
 
Tekst van dit lied:

Vers:
ABCDEFG - Halleluja!
HIJKLMN - O Heer Jezus,
OPQRSTU - U zij alle glorie,
UVW-XYZ - 'k ben gered.