Kop
Als je een echte christen bent
(Opwekking 95)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Als j'een echte christen bent, klap in de hand.
Als de Heer je heeft bevrijd, klap in de hand.
Hef je ogen naar omhoog.
Houd je Heiland in het oog.
Als je reeds voor Jezus boog, klap in de hand.

Refrein 1:
Klap in de hand, klap in de hand,
en verbreid de Naam des Heren door het land.
Klap in de hand, klap in de hand,
en verbreid de Naam des Heren door het land.

Refrein 2:
Mijn lied maakt groot de Heer.
Van Hem zing 'k telkens weer.
Een lied van vrijheid,
een lied van blijheid,
tot eer van Jezus' Naam.
Halleluja.
Een lied van vrijheid,
een lied van blijheid,
tot eer van Jezus' Naam.

Vers 2:
Hef je hand op als j'een godskind bent genaamd.
Sta nu op als je je voor Jezus' woord niet schaamt.
Zet je dan weer rustig neer.
Groet je buurman deze keer.
Als je blij bent in de Heer, klap in de hand.

Herhalen refrein 1

Herhalen refrein 2