Kop
Dankt, dankt nu allen God
(Gezang 135 - berijming 1938, Wie zingt mee? - lied 7)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Dankt, dankt nu allen God
met blijde feestgezangen.
Van Hem is 't heuglijk lot,
het heil, dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons,
altijd genadig aan
en heeft ons dag aan dag
met goedheid overla‚n.

Vers 2:
Hij, d' eeuwig rijke God,
wil ons reeds in dit leven
Zijn vrede en heilgenot
als aan Zijn kind'ren geven.
Hij zal ons, door Zijn Geest,
vermeerd'ren licht en kracht,
en ons uit alle nood
verlossen door Zijn macht.

Vers 3:
Lof, eer en prijs zij God,
door aller scheps'lentongen,
op Zijne hemeltroon
aanbiddend toegezongen:
De Vader en de Zoon.
en ook de Heil'ge Geest,
drie-enig God, die blijft,
wat Hij steeds is geweest!