Kop
De vensters des hemels zijn open
(Opwekking 97)
 
Tekst van dit lied:

Vers:
De vensters des hemels zijn open.
De zegen des Heren daalt neer.
Daar's vreugd', vreugd', vreugd' in mijn hart,
want Jezus bemint mij zozeer.
Ik gaf Hem mijn oud, zondig leven.
Zijn bloed maakt mij stralend en rein.
'k Mag zitten aan 't feestmaal des Heren.
'k Ben blij, want ik weet: Hij is mijn.