Kop
Urker Mannenensemble
Elk uur, elk Ogenblik (Johan de Heer 80)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Elk uur, elk ogenblik
steun ik op U.
Uw Woord alleen, o Heer,
vertroost mij nu.

Refrein:
Mijn hart heeft U van node,
elk uur, elk ogenblik.
O zegen mij, mijn Heiland,
tot U kom ik.

Vers 2:
Leer mij Uw wil te doen,
steeds meer en meer.
Wil Uw beloften, Heer,
vervullen gaan.

Herhalen refrein

Vers 3:
Mijn hart zucht steeds naar U,
o heilig God.
Maak mij Uw eigendom,
o Zoon van God.

Herhalen refrein