Kop
Jacob Schenk
Er komen Stromen van Zegen
(Johan de Heer 57)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Er komen stromen van zegen.
Dat heeft Gods Woord ons beloofd.
Stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk, die gelooft.

Refrein:
Stromen van zegen
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

Vers 2:
Er komen stromen van zegen,
heerlijk, verkwikkend zal ít zijn:
op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn.

Herhalen refrein