Kop
Sopraan Ruzanna Nahapetjan, Chr. Gem. Zangver. 'Looft de Heer'
& Herv. Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst
Gij die Aard' en Hemel
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Gij die aard' en hemel
eenmaal hebt bereid
door Uw grote werken
vol van majesteit.
Ga mij voor, o Here,
heel mijn leven door,
wees mij in het donker
als een lichtend spoor.

Refrein:
Spoedig daagt de morgen,
lang duurt het niet meer,
of we zien verschijnen,
Jezus onze Heer.
Wil daarom ontwaken,
uit der bozen macht
en uw hart ontsluiten
voor de Heer die wacht.
De Heer die wacht.

Vers 2:
Blank en bruin, o Vader,
zijn bij U gelijk.
Gij verwacht en noodt hen
in Uw eeuwig rijk.
Daarom wil ik loven,
Hem die 't kwaad vergeeft,
als mijn hart maar daag'lijks
naar Zijn wetten leeft.

Herhalen refrein

 
 
 

Vers 3:
Here God bewaar mij,
tot ik eenmaal kom,
als verloste zondaar,
in Uw heiligdom,
En mag zingen, juichen,
voor Uw aangezicht
van Uw wonderdaden,
ook aan mij verricht.

Herhalen refrein