Kop
God is Getrouw
(Johan de Heer 513, Opwekking 248,
Gezang 130 - berijming 1938, Gezang 304 - Liedboek voor de Kerken)
 
Tekst van dit lied:

Vers:
God is getrouw, Zijn plannen falen niet,
Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,
volvoert Zijn hand.