Kop
Interkerkelijk Mannenkoor Drachten
Grote God, wij loven U
(Johan de Heer 724, Gezang 149 - berijming 1938,
Gezang 444 - Liedboek voor de Kerken)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Vers 2:
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft Uw liefd' en zingt ervan.
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
„Heilig, heilig, heilig” toe!

Vers 3:
Heer, ontferm U over ons,
open Uwe Vaderarmen.
Stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen.
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan.
Laat ons niet verloren gaan.