Kop
Heilig, heilig, heilig
(Johan de Heer 961, Opwekking 236,
Gezang 92 - berijming 1938, Wie zingt mee? - lied 26)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Heilig, heilig, heilig
Here God almachtig,
vroeg in de morgen wordt U mijn zang gewijd.
Heilig, heilig, heilig,
liefdevol en machtig,
drie-enig God, die één in wezen zijt.

Vers 2:
Heilig, heilig, heilig
Here God almachtig,
heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd.
Gij alleen zijt heilig,
liefdevol en machtig,
drie-enig God, die één in wezen zijt.