Kop
Herman Boon
Hoe komt het toch?
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Hoe komt het toch dat kinderen soms zo pesten,
dat ze ruzie kunnen maken als de beste?
Hoe komt het toch dat sommigen zo gemeen zijn?
Hoe komt het toch dat sommigen zo alleen zijn?
Hoe komt het toch dat ouders uit elkaar gaan,
of dat ze zelfs elkaar niet kunnen uitstaan?
O hoe komt het toch dat mensen soms zo fijn doen,
maar even later elkaar enorm pijn doen?

Refrein 1:
Al dat haten en verlaten,
al dat liegen en bedriegen,
waar komt dat toch vandaan?
En al dat stelen en vervelen,
al dat schoppen en dat slaan,
komt er dan nooit een einde aan?

Vers 2:
En Jezus zei t probleem dat zit van binnen,
dus als je 't op wilt lossen moet je daar beginnen.
Ja, je zou 't niet n twee drie verwachten,
maar het probleem dat zit in je gedachten.
Want in je gedachten, daar begint t slechte,
al dat schelden, schoppen, slaan en al dat vechten,
dus geef de schuld niet langer aan anderen.
We moeten zelf van binnen dus veranderen.

Refrein 2:
En al dat haten en verlaten,
al dat liegen en bedriegen,
dat komt dus daar vandaan.
En al dat stelen en vervelen,
al dat schoppen en dat slaan,
als je wilt komt er een einde aan.

Vers 3:
Het kwade zit dus in de mens gebakken,
en de vraag is hoe je dat nu aan moet pakken.
Het probleem, dat is te overwinnen,
als je opnieuw met Jezus wilt beginnen.
Stap voor stap zal Hij jou dan leren
om t goede en het juiste te proberen.
Ja, als je vrienden met Hem wordt, dan zal je merken,
dat Zijn liefde door je leven heen gaat werken.

Refrein 3:
En al dat haten en verlaten,
al dat liegen en bedriegen,
dat zal dan overgaan.
En Zijn vriendschap en Zijn vrede
en Zijn liefde zal Hij geven,
en daar komt nooit een einde aan,
nee nooit een einde aan. (3x)