Kop
Mannenkoor Ichtus
In der Schepping Morgenstond
(Johan de Heer 987)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
In der schepping morgenstond
klonk der eng’lenlied in ’t rond,
toen Gods macht in ’t maatloos diep
hemel, zee en aarde schiep.

Vers 2:
Weder klonk der eng’lenstem
bij de krib van Bethlehem,
toen Gods Zoon op aard verscheen
als een kindje, arm en klein.

Vers 3:
Nog eens galmt der eng’lenkoor
met gejuich de heem’len door,
als Gods zoon met majesteit
wederkomt in heerlijkheid.

Vers 3:
Eenmaal juichen in Uw Naam
eng’len, mensen, kind’ren saâm
Och, dat dan ook onze mond
mee mag juichen in die stond.