Kop
Je bent bijzonder
(Opwekking Kids 135)
 
Tekst van dit lied:

Refrein:
Je bent bijzonder, o ja,
je bent een wonder, ja, ja,
je bent heel speciaal, weet je dat?
O, ja? Ja, ja!
Je bent bijzonder, o ja,
je bent een wonder, ja, ja,
je bent een hele grote schat.
O, ja? Ja, ja!

Vers 1:
Soms denk je: Ach, wat stel ik voor (wat stel ik voor),
ben ik niet een hele grote domoor,
een banaan, die niemand ziet staan (ziet staan),
maar nee, dat is niet waar,
luister maar:

Herhalen refrein en vers

Slotrefrein:
Je bent bijzonder, o ja,
je bent een wonder, ja, ja,
je bent heel speciaal, weet je dat?
O, ja? Ja, ja!
Je bent bijzonder, o ja,
je bent een wonder, ja, ja,
je bent een hele grote schat,
je bent een hele grote schat,
je bent een hele grote schat.
O, ja? Ja, ja!