Kop
Mannenkoor 'Ichthus'
Jezus, door Uw komst op aard
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Jezus door Uw komst op aard'
is de ster gaan blinken.
't Licht aan ons geopenbaard
doet een loflied klinken.
Door de kribbe, door het kruis
is de weg weer open,
kunnen wij het Vaderhuis
veilig binnen lopen.

Herhalen refrein

Vers 2:
't Morgenlicht is opgegaan,
't duister is verdwenen.
Volg het licht en blijf niet staan,
't heeft voor ons geschenen.
Blijf niet slapen, maar ontwaak,
om voor God te leven.
Dan zal Hij, om Christus' wil
eeuwig vrede geven.

Coda:
Vrede, ja vrede,
vrede,
och…
och…