Kop
Elly & Rikkert
Jona
 
Tekst van dit lied:

Op een dag zei God tegen Jona:
„Luister goed!”

Jona, Jona, ga naar Ninevé!
Jona, Jona, ga naar Ninevé!
Maar Jona die zei: „nee!
Ik wil niet naar die nare stad.
De mensen daar die kunnen me wat”,
zei Jona en hij ging op pad
tot hij een schip gevonen had,
dat voer naar Tarsis over zee
en niet naar Ninevé

O, Jona, Jona, ga naar Ninevé! (Ik wil niet.)
Jona, Jona, ga naar Ninevé!
Want God ging met hem mee.
Hij stuurde 't schip in een orkaan
en de mensen riepen: „We vergaan”,
En ach, het lot wees Jona aan,
Die zei: „Ik heb wat doms gedaan.
Ik wou niet luisteren naar Gods woord.
Gooi mij maar overboord.” Plons!

Jona, Jona, ga naar Ninevé!
Jona, Jona, ga naar Ninevé!
Maar daar zwom een vis in zee,
die lustte Jona al te graag.
Drie dagen zat hij in zijn maag.
Daar riep hij: „Heer, U zij geloofd,
ik zal doen wat ik heb beloofd”,
en de vis zwom pijlsnel naar het strand
en spuugde hem aan land.

O, Jona, Jona ga naar Ninevé! (Ik wil wel.)
Jona, Jona ga naar Ninevé!
O, Jona, Jona ga naar Ninevé! (Ik ga al.)
Jona, Jona ga naar Ninevé!

Ik ga naar Ninevé!