Kop
Elspeets Mannenensemble
Kent gij mijn Dierbare Jezus niet? (Glorieklokken 506)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Kent gij mijn dierb're Jezus niet?
O, grijp Zijn hand, die hulp u biedt;
dan breekt een nieuwe morgen aan.
O, wil tot Jezus gaan.

Refrein:
Kent gij Jezus? Kent gij Jezus?
O, kom tot Hem met al uw smart (met al uw smart).
De nacht verdwijnt, de dag breekt aan;
o, mijn vriend, geef Hem uw hart.

Vers 2:
Zijn bloed zal reinigen uw hart,
van ied're vlek, 't zij zorg of smart;
en eenmaal, in de doodsvallei,
is Hij Zijn kind nabij.

Herhalen refrein

Vers 3:
Kent gij mijn lieve Heiland niet?
Hij troost u in uw groot verdriet
en leidt u langs het smalle pad,
naar 's hemels gouden stad.

Herhalen refrein