Kop
Komt Allen Tezamen
(Johan de Heer 452, Gezang 138 - Liedboek voor de Kerken,
Gezang 18 - berijming 1938, Wie zingt mee? - lied 81)
 
kerstster1 (9K)

kerstkloknoot (10K)
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Vers 2:
De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.

Vers 3:
O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
 

kerstster1 (9K)