Kop
Komt, Verwondert u hier, Mensen
(Gezang 139 - Liedboek voor de Kerken, Gezang 15 - berijming 1938)
 

Tekst van dit lied:

Vers 1:
Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint.
Ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die 't Woord is, zonder spreken,
ziet, die Vorst is, zonder pracht.
Ziet, die 't Al is, in gebreken,
ziet, die 't Licht is, in de nacht.
Ziet, die 't Goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Vers 2:
Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met Zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die 't al draagt in Zijne hand.

Vers 3:
O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door Uw kindsheid raad.
Sterk mij door Uw tere handen,
maak mij door Uw kleinheid groot,
maak mij vrij door Uwe banden,
maak mij rijk door Uwe nood,
maak mij blijde door Uw lijden,
maak mij levend door Uw dood!