Kop
Leeuw van Juda, Lam van God
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Leeuw van Juda,
U heerst op de troon.
Overwinnaar,
Redder, Mensenzoon,
Lam van God,
nederig en rein,
Offer dat ons redt
zal onze Herder zijn.

Refrein:
Leeuw van Juda,
Lam van God,
waardig te ontvangen alle eer,
Leeuw van Juda,
Lam van God,
wij aanbidden U als onze Heer.
Wij aanbidden U, Jezus onze Heer.

Vers2:
Leeuw van Juda,
Helper in de strijd,
grote Koning,
U heerst voor altijd.
Lam van God,
U heeft alle macht,
rijkdom en wijsheid,
heerlijkheid en kracht.

Herhalen refrein

Brug:
Lam van God (Leeuw van Juda),
Lam van God (Leeuw van Juda),
Lam van God.

Slotrefrein:
Leeuw van Juda,
Lam van God,
waardig te ontvangen alle eer,
Leeuw van Juda,
Lam van God,
wij aanbidden U als onze Heer.
Wij aanbidden U,
wij aanbidden U,
wij aanbidden U, Jezus onze Heer.