Kop
Mariëtte Oelderik, Koren en Samenzang
Liefde Gods (Gezang 443 - Liedboek voor de Kerken)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met Uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal van uit den hoge neer
met Uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

Vers 2:
God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met Uw heiligen omhoog,
tot in 's hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.

Vers 3:
Wat Gij eenmaal zijt begonnen,
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor Uw aangezicht.