Kop
Lisinka de Vries & Mannenkoor Altena
Lof aan de Heer
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
O Here God, wat zijt Gij groot,
want zie ik om mij heen,
aanschouw ik met verwondering:
als Gij is er niet één.
Heel d' aarde spreekt van wond’ren
die Gij met wijsheid schiep,
daar Gij reeds bij de schepping
de mens bij name riep.

Brug:
Heel de natuur verkondigt,
o Here, Uw bestaan,
als in het milde zonlicht
de bloemen open gaan,
waar in de vroege morgen
de vogel zingt haar lied,
als zij met zuiv’re tonen
haar Schepper hulde biedt.

Vers 2:
Eens hebt Gij overwonnen
der wereld zondemacht.
G' omringt mij met Uw liefde
en geeft de zwakken kracht.
Gij balsemt elke wonde,
leidt door de diepte heen,
en vreugdevol ervaar ik:
Gij Heer laat niet alleen.

Slot:
Daarom wil ik u prijzen,
zolang ik leef op aard',
omdat er niets te vinden is
wat, Heer, U evenaart.

Coda:
O Heer wat zijt Gij groot!