Kop
Midden in de Winternacht
(Evangelische Liedbundel 106)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Midden in de winternacht,
ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht,
antwoord op ons hopen.

Refrein:
Elke vogel zingt zijn lied.
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Vers 2:
Vrede was er overal,
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal,
en zij speelden samen.

Herhalen refrein

Vers 3:
Ondanks winter sneeuw en ijs
bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs
is vannacht gekomen.

Herhalen refrein