Kop
Lisinka de Vries & Chr. Wadinxveens Mannenkoor 'De Gouwestem'
Nader mijn God, bij U (Johan de Heer 456)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Nader mijn God, bij U,
zij steeds mijn be.
Zij 't levenspad soms ruw,
gaat Gij maar mee.
Dan kent mijn ziele rust.
Mij van Uw trouw bewust,
wacht ik aan blijder kust
Uw sabbatsvree.

Vers 2:
Wanneer voor mijn gezicht
de ladder rijst,
die naar U, Bron van licht,
mijn ziele wijst,
'k zie dan in 't bangst gevaar
Uw heil'ge eng'lenschaar,
die U, Alzegenaar,
al dienend prijst.

Vers 3:
En wenkt Uw eng'lenstoet
eens opwaarts mij,
in 's hemels zonnegloed,
verjongd en vrij,
'k juich dan op hoge toon,
bij 't naad'ren van Uw troon.
'k Ben eeuwig nu Uw Zoon,
en U nabij!