Kop
Nu zijt Wellekome
(Gezang 145 - Liedboek voor de Kerken, Gezang 14 - berijming 1938)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrie eleis.

Vers 2:
Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bethl'em is de stede, daar is 't geschied voorwaar.
Kyrie eleis.

Vers 3:
Wijzen uit het Oosten uit zo verren land,
zij zochten onze Here met offerand.
Z' offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
t' ere van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrie eleis.