Kop
O God, die Droeg ons Voorgeslacht
(Johan de Heer 333, Gezang 293 - berijming 1938,
Gezang 397 - Liedboek voor de Kerken)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons Uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

Vers 2:
De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

Vers 3:
De koninkrijken dezer aard,
zij komen en vergaan,
maar tot de jongste dag, o Heer,
zal Uwe kerk bestaan.

Vers 4:
O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
wees ons een Gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!