Kop
Chloë Agnew
Panis Angelicus (= Brood van de Engelen)
 
Tekst van dit lied:
Vers Latijn:Nederlandse vertaling:
Panis angelicusBrood van de engelen
fit panis hominum.wordt het brood van mensen.
Dat panis coelicusHet brood van de hemel maakt
figuris terminum.een einde aan de schaduwen.
O res mirabilis!O, wonderlijke zaak!
Manducat DominumZe nuttigen hun Heer,
pauper, servus et humilis.de dienaren, arm en nederig.
  
Johannes 6:31-35 (NBV):
31 Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’
32 Maar Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader; Hij geeft u het ware brood uit de hemel.
33 Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’
34 ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen.
35Ik ben het Brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.