Kop
Prijs, mijn Ziel, de Hemelkoning
(Johan de Heer 459, Gezang 147 - berijming 1938)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,
breng uw schatting aan Zijn voet,
die mij door Zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,
prijs de Koning, 't eeuwig goed!

Vers 2:
Prijs Hem, die in bange tijden
onze vaad'ren uitkomst gaf!
Prijs Hem, die ook ons wil leiden,
snel tot hulp en traag tot straf!
Halleluja, halleluja,
d' eeuwen door tot steun en staf!

Vers 3:
Eng'len, helpt ons Hem 't aanbidden,
gij, die ziet Zijn aangezicht!
Zonnen, sterren, buigt te midden
van al 't schepsel in het licht!
Halleluja, halleluja,
Hem, genadig in 't gericht!