Kop
Psalm 100
(Vers 1, 2, 3 en 4 - berijming 1773)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 1:
Juich aarde, juich alom den HEER.
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer.
Komt, nadert voor Zijn aangezicht.
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

Vers 2:
De HEER is God; erkent, dat Hij
ons heeft gemaakt (en geenszins wij),
tot schapen, die Hij voedt en weidt;
een volk, tot Zijnen dienst bereid.

Vers 3:
Gaat tot Zijn poorten in met lof,
met lofzang in Zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem.
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem.

Vers 4:
Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.