Kop
Psalm 108
(Vers 1 - berijming 1773)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 1:
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
waakt, opdat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.