Kop
Psalm 116
(Vers 1 en 11 - berijming 1773)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 1:
God heb ik lief, want die getrouwe HEER
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Vers 11:
Ik zal met vreugd in 't huis des Heeren gaan,
om daar met lof Uw groten Naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken.
Elk heff' met mij den lof des Heeren aan!