Kop
Urker Mannen Ensemble
Psalm 116
(Vers 1, 2 en 3 - berijming 1773)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 1:
God heb ik lief, want die getrouwe HEER
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Vers 2:
Ik lag gekneld in banden van den dood,
daar d' angst der hel mij allen troost deed missen.
Ik was benauwd, omringd door droefenissen.
Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood:

Vers 3:
„Och HEER, och wierd mijn ziel door U gered!”
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig.
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,
en onze God ontfermt zich op 't gebed.