Kop
Psalm 116
(Vers 5 en 6 - Liedboek voor de Kerken)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 5:
O 'k heb geloofd, ik wist het wel dat Gij
nog met mij waart in 't diepst van mijn benauwen,
toen 'k in mijn angst geen mens meer kon vertrouwen
en leugen werd wat men mij troostend zei.

Vers 6:
Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven
en noem voor heel het volk Zijn grote Naam.