Kop
Psalm 118
(Vers 9 - Liedboek voor de Kerken)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 9:
Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans Uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote Koning
die tot ons komt in 's Heren Naam.
Wij zeeg'nen U uit 's Heren woning,
wij zegenen U al tezaam.