Kop
Psalm 119
(Vers 3 en 86 - berijming 1773)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 3:
Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht die mij op mijn pan ten leidsman strekken!
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
hoe Uw gebon mij tot Uw liefde wekken.

Vers 86:
Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,
gelijk een bron zich uitstort op de velden.
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer,
dan zal mijn tong Uw redenen vermelden;
want Uw gebon zijn waarlijk recht, o HEER;
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden.