Kop
Psalm 119
(Vers 3 en 40 - Liedboek voor de Kerken)
gecombineerd met het lied
„Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”
 
Tekst van deze Psalm:

Lied:
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, Uw Woord is een licht.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Vers 3:
U dank ik, Heer, in opgetogenheid.
Mijn hart verheugt zich over Uw bevelen,
U wil ik, die de allerhoogste zijt,
in alles volgen, niets voor U verhelen.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,
verlaat mij niet, laat in Uw gunst mij delen.

Herhalen lied

Vers 40:
Uw Woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wand'len voor Uw aangezicht,
dat ik Uw recht zal roepen van de daken.