Kop
Psalm 150
(Vers 1 en 2 - berijming 1773)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 1:
Looft God, looft zijn Naam alom;
looft Hem in Zijn heiligdom;
looft des HEEREN grote macht,
in den hemel Zijner kracht;
looft Hem, om Zijn mogendheden,
looft Hem, naar zo menig blijk
van Zijn heerlijk koninkrijk,
voor Zijn troon en hier beneden.

Vers 2:
Looft God, met bazuingeklank;
geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
looft Hem, met de harp en luit;
looft Hem, met de trom en fluit;
looft Hem, op uw blijde snaren;
laat zich 't orgel overal
bij het juichend vreugdgeschal,
tot des HEEREN glorie, paren.