Kop
Psalm 25
(Vers 4 en 5 - berijming 1773)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 4:
's HEEREN goedheid kent geen palen.
God is recht, dus zal Hij door
onderwijzing hen, die dwalen,
brengen in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des HEEREN.
Wie Hem needrig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

Vers 5:
Lout're goedheid, liefdekoorden,
waarheid zijn des HEEREN pa‚n,
hun, die Zijn verbond en woorden,
als hun schatten, gadeslaan.
Wil mij, Uwen Naam ter eer,
al mijn euvelda‚n vergeven!
Ik heb tegen U, o HEER,
zwaar en menigmaal misdreven.