Kop
Psalm 25
(Vers 2 en 10 - berijming 1773)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 2:
HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen,
en waarheen G' Uw treden wendt.
Leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten.

Vers 10:
Hoed mijn ziel,en red z' uit noden,
maak mij niet beschaamd, o HEER;
want ik kom tot U gevloden.
Laat d' oprechtheid meer en meer
met de vroomheid mij behoÍn.
'k Wacht op U in mijn ellenden,
laat Uw hand, in tegenspoÍn,
Israel verlossing zenden.