Kop
Psalm 33
(Vers 8 - Liedboek voor de Kerken)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 8:
Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
Zijn heil'ge Naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
Uwe liefd' ons leiden,
Uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.