Kop
Psalm 33
(Vers 2 - Liedboek voor de Kerken)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 9:
Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn Zijn daden,
op liefde rust Zijn heilig recht.
Die zich openbaarde
overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven,
vol van blinkend leven
schiep Hij door Zijn stem.