Kop
Psalm 42 (Vers 5 - berijming 1773)
Psalm 43 (Vers 3 - berijming 1773)
 
Tekst van deze Psalmen:

Psalm 43 - Vers 3:
Zend HEER, Uw licht en waarheid neder,
en breng mij, door dien glans geleid,
tot Uw gewijde tente weder.
Dan klimt mijn bange ziel gereder
ten berge van Uw heiligheid,
daar mij Uw gunst verbeidt.

Psalm 42 - Vers 5:
Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven,
en dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot den God mijns levens heffen.