Kop
Psalm 43
(Vers 1, 3 en 4- berijming 1773)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 1:
Geduchte God, hoor mijn gebeden,
strijd voor mijn recht, en maak mij vrij
van hen, die, vol arglistigheden,
gerechtigheid en trouw vertreden,
opdat mijn ziel Uw Naam belij'
en U geheiligd zij.

Vers 3:
Zend HEER, Uw licht en waarheid neder,
en breng mij, door dien glans geleid,
tot Uw gewijde tente weder.
Dan klimt mijn bange ziel gereder
ten berge van Uw heiligheid,
daar mij Uw gunst verbeidt.

Vers 4:
Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd.
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
ten roem van Zijne goedheid paren,
die, na kortstondig ongeneugt
mij eindeloos verheugt.