Kop
Psalm 66
(Vers 1 en 3 - Liedboek voor de Kerken)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 1:
Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke Naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn Uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend Uw beleid.
Heel d' aarde moet Uw Naam verhogen,
psalmzingen Uwe Majesteit.

Vers 3:
Doe onze God Uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard.
Looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor Uw ogen stelt.