Kop
Psalm 68
(Vers 10 en 16 - berijming 1773)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 10:
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan, en wil, en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

Vers 16:
Gij koninkrijken, zingt Gods lof;
heft psalmen op naar 't hemelhof,
van ouds Zijn troon en woning,
waar Hij, bekleed met eer en macht,
Zijn sterke stem verheft met kracht,
en heerst als Sions Koning.
Geeft sterkt' aan onzen God en HEER;
Hij heeft in Israel Zijn eer
en hoogheid willen tonen.
Erkent dien God; Hij is geducht;
Hij doet Zijn sterkte boven lucht
en boven wolken wonen.