Kop
Psalm 72
(Vers 1 en 11- berijming 1773)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 1:
Geef, Heer', den Koning Uwe rechten,
en Uw gerechtigheid
aan 's Konings zoon, om Uwe knechten
te richten met beleid.
Dan zal hij al Uw volk beheren,
rechtvaardig, wijs en zacht;
en Uw ellendigen regeren,
hun recht doen op hun klacht.

Vers 11:
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
men loov' Hem vroeg en spa.
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
met amen, amen na.

Slot:
Amen, amen.