Kop
Psalm 75
(Vers 1 en 6 - berijming 1773)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 1:
U alleen, U loven wij;
ja wij loven U, o HEER,
want Uw Naam, zo rijk van eer
is tot onze vreugd nabij.
Dies vertelt men in ons land
al de wondren Uwer hand.

Vers 6:
'k Zal dit melden, 'k zal altijd
zingen Jakobs God ter eer,
slaan der bozen hoornen neer,
vellen wat Zijn Naam bestrijdt;
maar der vromen hoorn en macht
zal verhoogd zijn door Gods kracht.