Kop
Psalm 95
(Vers 1, 2 en 4 - berijming 1773, moderne melodie)
 
Tekst van deze Psalm:

Vers 1:
Komt, laat ons samen Isrels HEER,
den Rotssteen van ons heil, met eer,
met Godgewijden zang ontmoeten.
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,
met een verheven lofgedicht,
en blijde psalmen, juichend groeten.

Vers 2:
De HEER is groot, een heerlijk God,
een Koning, die het zaligst lot,
ver boven alle gon, kan schenken.
Het diepst van 's aardrijks ingewand,
het hoogst gebergt' is in Zijn hand;
't Is al gehoorzaam op Zijn wenken.

Vers 4:
Want Hij is onze God, en wij
zijn 't volk van Zijne heerschappij,
de schapen, die Zijn hand wil weiden.
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
gelooft Zijn heil- en troostrijk Woord;
verhardt u niet, maar laat u leiden.