Kop
Psalm 98 (Vers 2 - berijming 1773)
Psalm 66 (Vers 10 - berijming 1773)
 
Tekst van deze Psalmen:

Psalm 98 - Vers 2:
Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den Heer met blijde galmen,
gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven Psalmen
het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

Psalm 66 - Vers 10:
God zij altoos op 't hoogst geprezen,
lof zij Gods goedertierenheid,
die nimmer mij heeft afgewezen,
noch mijn gebed gehoor ontzeid.