Kop
Stille Nacht
(Gezang 143 - Liedboek voor de kerken, Johan de Heer 194,
Glorieklokken 136, Wie zingt mee? - lied 96
(Er zijn kleine tekstverschillen in dit lied in deze bundels)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Stille nacht, heil'ge nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Vers 2:
Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Vers 3:
Stille nacht, heilige nacht!
Heil en vree wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!