Kop
Lucas Kramer, Gemengd Koor & Samenzang
Van U zijn alle Dingen
(Gezang 465 - Liedboek voor de Kerken)
 
Tekst van dit lied:

Vers 1:
Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
Van U de zegeningen,
die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde, wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.

Vers 2:
Nog voor wij U iets vragen
voorkomt Gij ons gebed.
Gij hebt aleer wij klagen
op onze nood gelet.
Gij helpt de last ons dragen.
Gij steunt bij elke tred.
Zelfs bij de zwaarste plagen
zijt Gij de God die redt.

Vers 3:
U zal ik eeuwig eren,
die eeuw'ge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen,
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren,
dan Uwe heerlijkheid.